Czym różnią się zawody salowej i pielęgniarki? Porównanie

Kim jest salowa ile zarabia pielęgniarkaKim jest salowa | Ile zarabia pielęgniarka | Jakie są różnice

Salowa i pielęgniarka to zawody, które bywają mylone przez pacjentów szpitala. Obydwie wykonują swoje obowiązki w placówkach medycznych i sprawują opiekę nad pacjentami w czasie trwania ich leczenia. Na czym dokładnie polegają zadania każdej z nich i kto zarabia więcej: pielęgniarka czy salowa? Szczegóły poznasz poniżej.

Kim jest salowa w szpitalu?

Salowa lub salowy to pracownik ochrony zdrowia, który zajmuje się zapewnieniem higienicznych warunków i pomaga w bezpośredniej opiece nad pacjentami. Mówiąc wprost, salowa sprząta pomieszczenia szpitalne takie jak sale dla chorych, toalety i pomieszczenia wspólne; nie są to jednak jedyne obowiązki osoby zatrudnionej na takim stanowisku. Salowa wspiera także pielęgniarkę w sprawowaniu opieki nad chorymi: np. roznosi posiłki, zmienia pościel lub pomaga pacjentom się przemieszczać. Może wykonywać również inne działania: szczegółowy zakres obowiązków salowej określany jest przez pielęgniarkę oddziałową, która na bieżąco wyznacza jej zadania.

Ile zarabia salowa?

Kim jest salowa ile zarabia pielęgniarka

Kim jest salowa | Ile zarabia pielęgniarka | Jakie są różnice

Zgodnie z danymi umieszczonymi na portalu Wynagrodzenia.pl mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowisku: salowa w 2021 roku to 2630 zł. Około 25% ankietowanych osób zarabia więcej, a drugie 25% mniej, niż ta kwota. Szczegółowa wysokość wynagrodzenia zależy jednak oczywiście od wielu czynników, takich jak staż pracy, dokładny zakres obowiązków, a także wielkość miejscowości, w której znajduje się szpital. Aby dowiedzieć się więcej, warto zajrzeć na wątek na forum: ile zarabia salowa i przeczytać wypowiedzi osób pracujących w tym zawodzie lub zadać własne pytanie.

Zadania i zarobki pielęgniarki

Obowiązki pielęgniarki są szerokie: pełni ona szereg funkcji pomocniczych względem lekarzy zatrudnionych w placówce medycznej, takie jak m.in. podawanie leków i zastrzyków pacjentom, przygotowywanie ich do zabiegów, czy kontrola bieżącego stanu zdrowia poprzez np. mierzenie temperatury i wypełnianie kart kontrolnych podczas obchodu. Pielęgniarka asystuje też chirurgom w czasie operacji, podając odpowiednie narzędzia i  na bieżąco monitorując funkcje życiowe pacjenta. Pielęgniarka oddziałowa wyznacza zadania koleżankom z niższym stażem oraz salowym, które wspomagają jej pracę.

Ile wynosi pensja pielęgniarki w Polsce w 2021 roku?

Cytowany już portal z informacjami o wynagrodzeniach w Polsce informuje, że średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite pielęgniarki to 4330 zł brutto, czyli 3141 zł netto. Grupa najlepiej opłacanych specjalistek może liczyć na wynagrodzenie nawet powyżej 5 140 zł brutto, jednak jest to tylko około ¼ wszystkich osób zatrudnionych na tym stanowisku.

Salowa a pielęgniarka: podsumowanie

Jak widać, wbrew pozorom zawody salowej i pielęgniarki znacząco się różnią. Choć przedstawicielki obydwu profesji opiekują się pacjentami i dbają o ich komfort, pielęgniarka to stanowisko nadrzędne, a osoba sprawująca tę funkcję ma prawo wyznaczać zadania salowej zatrudnionej w szpitalu. Średnia pensja pielęgniarki jest znacząco wyższa niż kwota wynagrodzenia, na które może liczyć salowa. Ponadto do wykonywania zawodu salowej w szpitalu nie jest wymagane wyższe wykształcenie, a pielęgniarka musi ukończyć studia medyczne.

Zobacz: Zdrowie i Choroby