Kontakt

Redakcja Słowo Seniora

redakcja@slowoseniora.pl

Tel. 500 002 228

Ul. Jana III Sobieskiego 23/30 86-300 Grudziądz

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism SO w Poznaniu Nr RPR 3589